Nedávno jsem přemýšlel, jestli bych si nejdříve neměl založit klasickou živnost a podnikat nějaký čas jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a pak přejít na právnickou osobu a prubnout založení s.r.o. Zjišťoval jsem, jaké jsou výhody i nevýhody na obou stranách, tzn., když je člověk fyzická nebo právnická osoba. Možná by to nebylo na škodu, zkusit nejdřív podnikat jen jako OSVČ, aby si člověk oťukal svoje možnosti, získal klienty, a kdyby viděl, že se mu daří, tak přešel na klasické s.r.o. I když je zase fakt, že společnost s ručením omezeným vzbuzuje větší důvěru a lépe získává klienty. Pravda, znám spoustu obyčejných podnikatelů, kteří mají hodně bohatou klientelu a jsou jen OSVČ. Tak jako tak, jsem si dal tu práci a zjišťoval, jak může FO přejít na PO. Co je právnická osoba čtěte zde.

Vyplatí se přejít na právnickou osobu?

Co jsem se tak dočetl, tak by to mělo být přínosné už jen díky mnoha výhodám, které podnikání pod PO přináší. Navíc by ten přechod neměl trvat více než týden, což zase není tak hrozné a vůbec prý nezáleží na tom, jestli se pro změnu rozhodnete na začátku roku nebo třeba v období jarních a podzimních bund a vest, dá se to uskutečnit v podstatě kdykoliv člověk bude chtít.

Jaké má podnikání pod právnickou osobou nejvýznamnější výhody?

Určitě lepší image firmy, zejména když se bude jednat s obchodními partnery nebo třeba s bankou. Jsou tu možnosti daňové optimalizace, nižší daňová zátěž s.r.o. a také může v případě potřeby jednat za společnost více osob i bez plné moci (společníci). Pro mě asi zásadní výhoda je fakt, že oproti OSVČ neručíme za závazky z podnikání celým svým majetkem, naopak za ně společnost odpovídá jen svým majetkem, jednotliví společníci pak do výše nesplaceného vkladu. To je důvod, proč by měly být vklady splaceny celé co nejdříve.

V případě PO se neplatí tak vysoké zálohy na pojistné a mnohem lépe se spolupracuje s obchodními partnery. Nehledě na to, že když tu společnost nebudu chtít, tak jí můžu hravě prodat bez nějakého rizika, což není k zahození.

Jaké jsou způsoby přechodu z FO na PO?

Dal jsem si tu práci a vysondoval, že se dají použít celkem 3 různé přechody z fyzické osoby na právnickou, zkusím to napsat trochu obecněji, aby to nebylo zbytečně složité. 

1) Založí se úplně nová právnická osoba (např. s.r.o.) a do ní se vloží celý podnik FO jako základní kapitál PO. Jak jsem tak koukal, není to zrovna jednoduché a proces trvá dost dlouho, navíc je finančně náročný, ale zase má společnost vyšší základní kapitál a snáze se může přihlásit ke kontinuitě podniku vůči všem obchodním partnerům a klientům. Na novou s.r.o. pak dnem vzniku přejdou všechny práva i povinnosti, které předtím měla fyzická osoba. Nevýhodou je, že je potřeba, aby znalec (expert) určil cenu vkladu, za což si může účtovat od 40 tisíc výše bez DPH, záleží na velikosti té firmy.

2) Založím novou s.r.o. a té prodám celý podnik FO. Je to rychlejší, s.r.o. má základní kapitál a podnik se převede přímo, včetně všech práv i povinností. Není potřeba souhlas věřitelů, vůči kterým bych měl finanční závazky, ale můžou chtít finanční zajištění. 

3) Vznikne nová s.r.o., ale současně poběží i podnikání FO s tím, že se postupně převede majetek na PO a pomalým procesem se ukončí podnikání FO (nebo se může nechat původní IČ pro část podnikání. Tahle varianta vyjde nejlevněji, potřeba jsou jen prostředky na založení s.r.o. nebo zakoupení ready made firmy. Nevýhodou je, že se nedají závazky a pohledávky, ani jednorázově přehodit jako majetek z FO na PO. Dobré je to pro ty podnikatele, kteří nemají příliš velký majetek. 

Tak nevím, ale myslím si, že je to úplně fuk, který z těch procesů si vyberu, bez práce to nebude tak jako tak. O tom, jestli je právnická osoba výhra nebo ne čtěte v tomto článku.

David Haman