Kvalitní SEO se neobejde bez práce s odkazy. Jedná se o jeden z hlavních nástrojů, pomocí kterých lze výrazně zlepšit pozici dané stránky ve vyhledávačích. Díky neustálému zdokonalování algoritmů vyhledávačů je však nutné dbát spíše na kvalitu než kvantitu odkazů. Níže jsou vám k dispozici základní informace o budování sítě odkazů a také se zaměříme na některé konkrétní způsoby, jejichž  pomocí lze získat hodnotné zpětné odkazy vedoucí na vaši webovou stránku.

SEO a podstata odkazování

Díkyvlastnímu internímu systému hodnocení považují vyhledávače stránky, na které vedou odkazy z cizích webů, jako relevantní a tudíž vhodné pro obsazení prvních příček při vyhledávání klíčových slov, které s těmito weby přímo souvisí. Pokud budou ostatní weby odkazovat na určité informace na vašich stránkách, algoritmus vyhledávače to vyhodnotí jako pozitivní faktor a udělí plusové body při umisťování na pozice. S odkazy je však zapotřebí pracovat poctivě a pečlivě; zastaralé triky už nedokáží systém vyhodnocování obejít a stále větší důraz se tak klade na kvalitu vedených linků.

4 základní způsoby pro získání zpětných odkazů

Postupů a možností je samozřejmě daleko více, kvalitní SEO konzultant volí kombinaci několika ověřených cest. Výhodou získávání sítě zpětných odkazů je fakt, že na jejím budování může pracovat i uživatel s minimálními optimalizačními znalostmi. Zde jsou některé způsoby, jak získat hodnotné zpětné odkazy pomocí snesitelného vynaložení času i peněz:

  1. diskuzní fóra – dobře umístěný a relevantní odkaz na vaše stránky v internetové diskuzi nebo jako komentář na fórech a dalších platformách dokáže zajistit hodnotné prokliky,
  2. nahrazení nefunkčního linku – při zkoumání článků a informativních textů se vám může stát, že narazíte na téma, které úzce souvisí s vaším webem, ale odkaz použitý v článku je buď zastaralý nebo nefunkční; můžete zkusit oslovit správce serveru s prosbou o nahrazení odkazu vaším vlastním,
  3. originální obsah – složitější, ale z dlouhodobého hlediska velmi funkční způsob. Pokud budou vaše stránky obsahovat originální a přínosný obsah, budou pro ostatní weby atraktivní a vhodné pro sdílení,
  4. sociální sítě – díky nebývalé síle sociálních sítí lze pomocí vhodně umístěného příspěvku, který bude zahrnovat link na konkrétní informaci nebo produkt na vašem webu, získat zcela zdarma celou řadu nových návštěv, díky progresivnímu prostředí lze pomocí této cesty docílit s minimální časovou investici velký objem prokliků

Budování vnitřní sítě odkazů

Algoritmus vyhledávače ovšem nepracuje pouze s odkazy vedoucími z cizích webů. Výraznou roli hraje rovněž vnitřní prolinkování, které se rovněž řadí do sekce pozitivních faktorů a má za následek lepší hodnocení dané stránky – na webu je zapotřebí vytvořit síť odkazů, která pomůže uživateli v lepší orientaci.

Kombinace a kvalita

Jak bylo naznačeno výše, kvantita už dávno nehraje tak významnou roli jako kvalita. Dříve se pro vytváření vnějších odkazů používaly tzv. odkazové farmy, které byly přehlceny linky na různorodé weby, tento systém už však díky zdokonalení algoritmu vyhledávače dávno nefunguje a mnohdy hraje daleko významnější roli menší množství odkazů vedených z hodnotných webů. Pro dosažení lepších výsledků je dobré použít kombinaci vnitřních a vnějších odkazů, po poradě se SEO odborníkem můžete navrhnout pomoc při vyhledávání nových způsobů pro lepší upoutání pozornosti na vaše stránky. 

Pracujete na budování sítě odkazů na vlastní pěst nebo vše nechávat na SEO agentuře? Do sekce komentářů nám dejte vědět vaše rady a postřehy.

David Haman