Edm obrábění

Hloubení

V sekci elektroerozivního hloubení, které plně těží z výhod unifikovaného systému upínání elektrod firmy EROWA využíváme automatizované stroje firmy CHARMILLES TECHNOLOGIES. Elektrody jsou upnuty v držáku s přesně definovanou polohou a souřadnicemi již od své výroby přes měření až po přímé použití na CNC hloubícím stroji. Přesnost hloubených tvarů zajišťujeme optickým měřícím zařízením a kontrolou pomocí dotykové sondy EROWA.

Řezání drátem

Pro řezání přesných hlubokých děr a tvarově složitých dutin a obrysů tvarů využíváme technologie elektroerozivního drátového řezání (stroje MITSUBISHI). Výhodou této technologie je její použití i při řezání nástrojových ocelí v žíhaném i kaleném stavu při vysoké přesnosti, a s povrchovou kvalitou řezu rovnající se broušení.

David Haman