Pokud na vašem webu probíhá SEO údržba, bude budování zpětných odkazů důležitou cestou k tomu jak pozitivně ovlivnit jeho pozici ve vyhledávačích. Možností jak zpětné odkazy získat je celá řada – v krátkém přehledu se zaměříme na ty nejefektivnější, vysvětlíme si základní pojmy a  také probereme měnící se trendy v této SEO oblasti.

Budování zpětných odkazů: o co jde

Jedná se o cílené umístění odkazu vedoucího na daný web tak, aby ho algoritmus vyhledávače vyhodnotil jako relevantní a tudíž ho započítal mezi pozitivní faktory. Odkaz se umisťuje na cizí webovou stránku, přičemž důležitou roli hraje návštěvnost a autorita daného webu. Odkaz umístěný na důvěryhodném webu má mnohem větší hodnotu než odkaz z tzv. odkazové farmy, čili ze stránek, které se dříve používaly na umělé navyšování vedených prokliků a linků.

Kvalita vs. kvantita

Je tedy pochopitelné, že cílem linkbuildingu bude docílit umístění zpětného odkazu na hodnotný a často navštěvovaný web. Tento úkol však není jednoduchý; na druhé straně existují strategie, které pomocí častějšího umisťování odkazů na jednodušší weby či jiné internetové zdroje docílí kýženého výsledku – zlepšení pozice ve vyhledávači. Profesionlní SEO odborník by měl mít vytvořenou vlastní strategii vytváření zpětných odkazů, jež kombinuje několik cest k jejich získávání.

3 základní způsoby pro budování sítě zpětných odkazů

Možností je samozřejmě mnohem více, níže si krátce rozebereme 3 základní a zároveň velmi efektivní způsoby:

  1. PR články a obsah
  2. Broken linkbuilding
  3. Crowd marketing

S kvalitním obsahem se síť buduje sama

Pokud se na vašem webu budou nacházet relevantní články a zajímavý obsah, začne se samovolně šířit internetem a vytvářet tak hodnotné zpětné odkazy bez další časové investice. Vybudování kvalitního obsahu je základním způsobem jak zatraktivnit vlastní web a vylepšit tak jeho příčky ve vyhledávačích.

Vadné odkazy: jednoduchá a efektivní cesta

Broken linkbuilding spočívá ve vyhledávání vadných nebo neexistujících odkazů a následném pokusu o nahrazení tohoto linku vlastním obsahem. Pokud například v článku, který se týká tématiky vašeho webu, narazíte na neexistující či neaktuální obsah, můžete kontaktovat správce webu a dohodnout s ním nahrazení nefunkčního odkazu svým vlastním. Výhodou této metody je, že ji dokáže koordinovat kdokoliv s elementární znalostí počítače a internetu a vy tak můžete pomáhat s budováním vlastní optimalizace pro vyhledávače.

Diskuzní fóra jako zdroj prokliků

Účinným způsobem při budování zpětných odkazů je crowd marketing, při kterém se zpětné odkazy umisťují na diskuzní fóra a další externí webové stránky, na kterých obvykle bývá vysoká návštěvnost. Tudíž vzniká velká šance pro samovolné šíření. Cestou mohou být také sociální sítě a i  správně umístěný link pod tematickým článkem může zajistit snadnou a efektivní cestu pro získání cenných prokliků.

Mějte přehled nad měnícími se trendy

Oblast SEO podléhá neustálé změně a vývoji a v sekci budování zpětných odkazů platí toto pravidlo dvojnásob. Snažte se proto střízlivě odhadnout, zda je SEO agentura, se kterou spolupracujete, schopna tyto měnící se trendy sledovat a zohledňovat je při budování strategie. 

Jaké další důvody podle vás hrají roli při budování zpětných odkazů? Jedná se skutečně o důležitý SEO nástroj nebo upřednostňujete jiné způsoby zatraktivnění vašeho webu? Napište nám do sekce komentářů..

David Haman